De school is een belangrijke factor in haar omgeving (dorp). De communicatie met die omgeving is zeer belangrijk (It takes a village to raise a child). Het is een taak van de medewerkers van de school om een brug te slaan naar die omgeving en er voor te zorgen dat de school wordt ervaren als een sieraad in het dorp.