We dragen zorg voor Passend Onderwijs in de breedste zin van het woord. We zorgen dat we voldoen aan de richtlijnen van het ministerie, maar doen dat vanuit een eigen visie op onderwijskwaliteit, waarbij “hart voor kinderen” leidend is.