GMR

De medezeggenschap is op bestuursniveau georganiseerd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen, op bovenschools niveau. Klik hier voor meer informatie over de GMR van Stichting PrimAH De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de … Meer lezen over GMR