GMR

De medezeggenschap is op bestuursniveau georganiseerd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen, op bovenschools niveau.

Klik hier voor meer informatie over de GMR van Stichting PrimAH

De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Indien men een vergadering bij wil wonen, dient men dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris.

Voorzitter GMR: Mariska Raven – Damveld, leerkracht obs de Eshoek, Annen

Secretaris GMR: Hendrika de Vries (secretaris.gmr@primah.org)

 

Vergaderdata

GMR Vergadering
12 oktober 2023
19.30-21.30 uur

Overleg delegatie RvT
21 november 2023
20.00-21.30 uur

GMR Vergadering
13 december 2023
19.30-21.30 uur

GMR Vergadering
6 februari 2024
19.30-21.30 uur

GMR Vergadering
21 maart 2024
19.30-21.30 uur

GMR Vergadering
18 april 2024
19.30-21.30 uur

Overleg RvT
12 mei 2024
20.00-21.30 uur

GMR Vergadering
12 juni 2024
19.30-21.30 uur

Nieuwsbrieven

Na iedere GMR vergadering wordt een nieuwsbrief gemaakt die verspreid wordt onder het personeel en de ouders van de scholen.