Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De medezeggenschap is op bestuursniveau georganiseerd in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de GMR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen, op bovenschools niveau.

De GMR komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. Indien men een vergadering bij wil wonen, dient men dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris.

De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

13-10-202219:30 – 21:30 uurGMR-vergadering
22-11-202220:00 – 21:30 uurOverleg delegatie RvT
15-12-202219:30 – 21:30 uurGMR-vergadering
06-02-202319:30 – 21:30 uurGMR-vergadering
21-03-202319:30 – 21:30 uurGMR-vergadering
20-04-202319:30 – 21:30 uurGMR-vergadering
16-05-202320:00 – 21:30 uurOverleg voltallige RvT
12-06-202319:30 – 21:30 uurGMR-vergadering

Voorzitter GMR: Mariska Raven – Damveld, leerkracht obs de Eshoek, Annen

Secretaris GMR: Hendrika de Vries (secretaris.gmr@primah.org)

Nieuwsbrieven GMR

Na iedere GMR vergadering wordt een nieuwsbrief gemaakt die verspreid wordt onder het personeel en de ouders van de scholen.