Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van de ouders bij het kind is belangrijk. Het gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. Hierbij worden afspraken gemaakt en wordt er samen gezocht naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind. Het vraagt om nieuwsgierigheid en een open houding van alle partijen. Hierbij past ook een vorm van loslaten en geduld waarbij het vertrouwen naar de leerkracht groot mag zijn. Vanuit gelijkwaardigheid met een eigen invalshoek zoeken naar verbinding in het belang van het kind. Ouders zien wij binnen de stichting als belangrijke partner. Ouders hebben een preventieve en centrale rol. Samen weten en zien we méér.