Directeur-bestuurder

Het bevoegd gezag wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Hij geeft leiding aan de gehele organisatie van de stichting. In het reglement CvB zijn taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder vastgelegd.

Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt de scholen van Stichting PrimAH. De scholen, maar ook ouders kunnen er terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat kan zijn over aanschaf van lesmateriaal, meubilair of computers, maar ook over inzet van personeel, over scholing, over de huisvesting of de schoonmaak, over buitenschoolse opvang etc.

Medewerkers Stafbureau

Jeroen Kleyberg
Directeur-bestuurder

Cassandra Zwiers
Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit

Gea Linker

Gea Linker
Beleidsmedewerker Financiën

Cisca Oenema
Beleidsmedewerker Personeel & Organisatie

Janet Buissink

Janet Buissink
Bestuurssecretaris