Focus op de totale ontwikkeling van kinderen

De focus bij Stichting PrimAH ligt bij kwalitatief goed onderwijs. Ieder kind mag er zijn en heeft recht op maximale ontwikkelmogelijkheden op alle gebieden. Het is van belang dat er evenwicht is in het aanbod van de vakken. Naast taal, lezen en rekenen hebben we ook aandacht voor creatieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Onze scholen zijn een veilige plek waar we kinderen, met aandacht en respect voor elkaar, voorbereiden op de toekomst.

Binnen Stichting PrimAH werken wij met gemotiveerde leerkrachten die eigenaarschap tonen en werken aan hun professionele ontwikkeling, op basis van sterktes en talenten. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en met energie.