Integriteitscode

In de Code Goed Bestuur van november 2020 wordt het hebben van een Integriteitscode verplicht gesteld. Een integriteitscode is een gedragscode waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen doen. Waar het bij integriteit in organisaties vooral om gaat, is het bespreekbaar maken van normen en waarden. Dit betekent dat we naast concrete regels ook open praten over wat we wel of niet acceptabel vinden of wat beter kan.

Klik hier om de integriteitscode in te zien