Bovenschoolse plusklas “Prikl”

Binnen Stichting PrimAH is er voor hoogbegaafde leerlingen een bovenschoolse plusklas, waar leerlingen leren en werken aan persoonlijke doelen. We bieden bij Prikl de mogelijkheid om andere kinderen te ontmoeten die hoogbegaafd zijn en op dezelfde manier denken. Er wordt gewerkt met projecten door middel van onderzoekend en ontwerpend leren.

Vanuit de school wordt in overleg met de specialisten begaafdheid van Stichting PrimAH en het PrimAH Expertise Team (PET) vastgesteld of er voor de hoogbegaafde leerling meer nodig is dan de eigen school kan bieden. Als blijkt dat Prikl de specifieke begeleiding kan bieden, kan Prikl voor 1 dagdeel in de week de onderwijsplek zijn.