Privacy

Misschien heeft u er al het één en ander over gehoord: op 25 mei 2018 zijn alle Europese instanties verplicht te voldoen aan de regels van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). In de AVG zijn de rechten en plichten geregeld als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

De AVG raakt ons als organisatie ook: wij verwerken in de dagelijkse praktijk veel gegevens, onder andere van leerlingen en ouders. Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet goed doen. Door de toenemende digitalisering is het steeds belangrijker om, als organisatie, goed na te denken over de beveiliging van informatie om de privacy van onze leerlingen goed te kunnen waarborgen.

In de afgelopen jaren hebben we al veel aanpassingen in onze systemen en werkwijze doorgevoerd om zo goed mogelijk aan de AVG te voldoen. Scholen in Nederland krijgen de ruimte om in de komende periode de puntjes op de i te zetten. Hoe wij dit gaan doen, staat beschreven in de brochure “Informatiebeveiliging en privacy bij Stichting PrimAH”. In deze brochure vindt u het tijdpad en de maatregelen die we in de komende tijd gaan nemen om helemaal te voldoen aan de wetgeving van de AVG. Al het beleid en alle procedures die in de komende tijd worden ontwikkeld, vindt u op deze pagina.

We begrijpen dat u misschien vragen heeft naar aanleiding van alle media-aandacht rond dit thema. Deze vragen kunt u stellen aan onze Manager IBP, Jelle Elzinga, via privacy@primah.org

Algemene beleidsstukken

Procedures