Begroting

Alle middelen die een schoolbestuur ter beschikking heeft dienen op een verantwoorde en doelmatige manier ingezet te worden. Daarvoor is een goed financieel management een voorwaarde met als basis een goede begroting waarin de te verwachten inkomsten, uitgaven, verplichtingen en risico’s zo nauwkeurig mogelijk zijn berekend.

Klik hier om de Begroting 2024 en meerjarenperspectief 2024-2027 in te zien