Stichting PrimAH staat voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij staat Hart voor kinderen en Hart voor personeel centraal. We werken op basis van vertrouwen en nemen en geven verantwoordelijkheid. Openheid en respect zijn waarden die in de scholen zichtbaar zijn. In al ons handelen zijn we consequent en transparant. We werken continu aan verbetering van het onderwijs, met goede schoolresultaten op het gebied van kennis, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen als meetbaar gevolg. Dit doen we in een cultuur waarin we open staan voor nieuwe ideeën en veranderingen.

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt Stichting PrimAH bij aan de optimale ontplooiing van alle talenten van kinderen. Hierbij is het de plicht om constant te werken aan de verdere verbetering van het onderwijs. Het onderwijspersoneel heeft hierbij een centrale rol. Leerkrachten worden gestimuleerd zich maximaal te ontplooien, waardoor er kwalitatief goed onderwijs plaatsvindt.