Zicht op ontwikkeling

Goed en passend onderwijs betekent ook het bieden van extra hulp aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Op de PrimAH scholen werken we nauw samen met zorginstanties om het onderwijs zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. De afspraken tussen de zorginstanties en het onderwijs is gericht op het versterken van de eigen kracht van het kind in de eigen omgeving. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling(en) centraal. Centraal staat: ‘Verbinden door te doen‘.

Op onze scholen bieden we de benodigde (onderwijs)ondersteuning aan door de inzet van het expertiseteam PET. Het expertiseteam ondersteunt de scholen planmatig. De ondersteuning is sterk inhoudelijk en gericht op het verscherpen van onderwijsbehoeften en de vertaalslag naar een concrete en realistische ondersteuningsbehoefte. Waar nodig gebruiken we interne expertise om scholen specifiek te ondersteunen. Binnen PrimAH werken met het programma PlanB2 om zicht te houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. Het doel is om met behulp van PlanB2 de administratieve last van de leerkracht te verminderen, zodat er meer tijd is om effectief onderwijs te geven. Door met PlanB2 te werken doen we tevens een beroep op de professionaliteit van de medewerkers binnen de organisatie. Kern van die visie is: ‘Durf te vertrouwen op je eigen kracht en professionaliteit, durf los te laten. PlanB2 ondersteunt ons bij het realiseren van deze missie.