Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van de GMR.