Interne begeleiding

Op elke school is een intern begeleider aanwezig. De IB-er heeft een inhoudelijke, coachende en ondersteunende rol binnen de school ten aanzien van het handelingsgericht werken. Het werkveld van de IB-er beperkt zich niet tot individueel- en groepsniveau, maar de IB-er heeft ook zicht op de kwaliteit van de ondersteuning die op schoolniveau wordt geboden. De IB-er voert klassenbezoeken uit naar aanleiding van een hulpvraag van de leerkracht. De IB-er ondersteunt leerkrachten bij vraagstukken, coördineert verschillende overlegstructuren en monitort of schoolafspraken voldoende inhoudelijk basis krijgt binnen de school. De IB-er coördineert de analyse van de halfjaarlijkse methodeonafhankelijke toetsen die in de diverse groepen worden afgenomen met behulp van de groepsbesprekingen. De IB-er heeft een signalerende functie als het gaat om de handhaving van de werkwijze zorg, maar kán en mág niet de verantwoordelijkheid voor het wel/niet functioneren van leerkrachten op zich nemen.