PrimAH ICT Team (PIT)

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het PrimAH ICT Team, of korter: PIT, is opgezet in 2017. De vraag naar expertise op het gebied van onderwijsvernieuwing werd steeds groter: scholen kunnen de ontwikkelingen op eigen kracht niet of nauwlijks bijbenen. Met de oprichting van het PIT is een duidelijke richting gekozen: naar de toekomst.

Enkele van de taken van het PIT zijn:

  • single-point of contact voor alle vragen over ICT in het onderwijs
  • toezien op de hard- en software op de scholen
  • adviseren van directeuren, onderwijsteams en het bestuur bij onderwijskundige ontwikkelingen op ICT-gebied
  • verzorgen van trainingen en workshops over het gebruik van ICT in het onderwijs

 

Het PIT volgt de trends in onderwijskundige ICT-vernieuwingen op de voet en zorgt dat deze informatie alle scholen bereikt. Het PIT heeft zich in het schooljaar 2017-2018 onder andere al met de volgende zaken beziggehouden:

  • het faciliteren van een dekkend WiFi-netwerk op alle scholen binnen Stichting PrimAH
  • het ontwikkelen van een leerlijn social media, deze zal in schooljaar 2018-2019 gestart worden
  • het verzorgen van workshops rond administratieve software voor leerkrachten
  • het geven van workshops werken in de cloud voor alle bovenbouwgroepen
  • het samenstellen van een ‘menukaart’ voor groepen met programeer- en constructielessen
Guido Jongedijk

Guido Jongedijk

Onderwijskundig ICT-er

Reinier Nobel

Reinier Nobel-Klaucke

Onderwijskundig ICT-er