Openbaar primair onderwijs Aa en Hunze

Openbaar primair onderwijs Aa en Hunze

Stichting PrimAH verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. Binnen de stichting wordt onderwijs verzorgd door ongeveer 140 leerkrachten voor zo’n 1500 leerlingen. Er zijn 12 scholen, verspreid over de gemeente Aa en Hunze, elk geleid door een schooldirecteur. Door het landelijk karakter van de gemeente hebben de scholen een belangrijke (sociale) functie in de kernen. 

We staan voor:

Wij zijn continu op zoek naar enthousiaste en goede onderwijsprofessionals. Lijkt het je wat om bij ons te komen werken? Zoek dan direct contact met onze beleidsmedewerker P&O Cisca Oenema.

Onze kernwaarden

Onderwijs dat PrimAH past

We dragen zorg voor passend onderwijs in de breedste zin van het woord. We zorgen dat we voldoen aan de richtlijnen van het ministerie, maar doen dat vanuit een eigen visie op onderwijskwaliteit. Hierbij is “hart voor kinderen” leidend en daarmee staat het belang van de leerling centraal.

De medewerker in balans

We hebben aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. We zorgen voor voldoende mogelijkheden om te ontwikkelen. De teams werken als een professionele leergemeenschap. Er is aandacht voor werkdruk en het samen zoeken naar oplossingen. Waar mogelijk verminderen we de bureaucratie en waar schriftelijke verantwoording nodig is, kiezen we een werkwijze die geen afbreuk doet aan de bedoeling.

Samen voor PrimAH onderwijs

De school is een belangrijke factor in haar omgeving. De communicatie en samenwerking met die omgeving is belangrijk om de beste zorg en het beste onderwijs te realiseren. Het is een taak van de medewerkers van de school om een brug te slaan naar die omgeving. Het landelijk karakter van ons voedingsgebied maakt dat onze scholen daarnaast vaak een verbindende factor in het dorp zijn. Samenwerken met de gemeenschap en instanties in het dorp is nodig om deze rol op een goede manier te kunnen vervullen.

Vertrouwen op vakmanschap

In alle geledingen van de organisatie is vertrouwen op vakmanschap van belang. Dit betekent dat we de verantwoordelijkheid laten waar deze hoort. We sturen aan waar nodig en laten vieren als het kan. Deze kernwaarde is zichtbaar op bestuursniveau, binnen de scholen en natuurlijk ook in de leslokalen van Stichting PrimAH.

Trots op PrimAH

Samen zorgen we voor een goed georganiseerde werkplek waar passie voor onderwijs de ruimte krijgt. Een plek waar we rekening houden met elkaars behoeften en wensen, waar ruimte is voor verschillen en gebruik wordt gemaakt van elkaars kracht. Een plek met ruimte voor emoties en humor, waar ambitie en relativering hand in hand mogen gaan. Een plek om trots op te zijn.