Jaarstukken

De Jaarstukken bestaan uit het bestuursverslag en de jaarrekening. Hiermee leggen we verantwoording af over de ontwikkelingen en behaalde resultaten in het voorgaande jaar. De Jaarstukken dienen tegelijkertijd als een opmaat voor het formuleren van beleidsvoornemens voor het nieuwe jaar.