De Raad van Toezicht van stichting PrimAH functioneert als de intern toezichthouder op de organisatie en heeft vier kerntaken:

  • De Raad van Toezicht houdt formeel toezicht en doet dat onder andere door het uitoefenen van het goedkeuringsrecht op de begroting en jaarrekening.
  • De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever.
  • De Raad van Toezicht functioneert als gesprekspartner voor de directeur-bestuurder, daar waar het gaat over strategische en beleidsmatige onderwerpen en is daarmee ook adviseur.
  • De Raad van Toezicht oriënteert zich zowel intern (binnen de stichting) als extern (in de samenleving) om op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen die daar gaande zijn.
  •  

Taken en verantwoordelijkheden van Raad van Toezicht en directeur-bestuurder zijn helder gescheiden.

Fons Disch

Fons Disch

Voorzitter

Karin Weening

Lid

Ed Verdonk

Lid

Albert Noord

Lid

Martijn Mulder

Lid

Rianne Timmermans

Trainee