Regie op onderwijskwaliteit

Een directeur op een school van Stichting PrimAH creëert en faciliteert een professionele cultuur, waarin leerkrachten nadrukkelijk mede-eigenaar zijn van processen en resultaten en ook verantwoordelijkheid dragen voor de schoolontwikkeling. De directeur heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs en via het afgesproken bekwaamheidskompas ook zicht op de ontwikkeling van leerkrachten naar vakbekwame leerkracht. Onderwijskundig leiderschap is essentieel voor doelgerichte sturing en focus in de onderwijsontwikkeling en dus ook voor het realiseren van hoge(re) leerresultaten. De visie op ontwikkeling en leren is hierbij richtinggevend. Een focus op de kernvakken helpt bij het realiseren van hoge leerresultaten.