Onderwijskwaliteit

Stichting PrimAH verstaat onder kwalitatief goed onderwijs het volgende:

  • Kundige, betrokken leerkrachten
  • Passend onderwijs zo veel mogelijk nabij
  • De basis is op orde
  • Maatwerk
  • Rijke leeromgeving
  • Oog voor ieder kind
  • Gelijke kansen
  • Open, eerlijke en proactieve communicatie

 

De missie van Stichting PrimAH is dat we betekenisvol onderwijs aanbieden, waar ruimte is voor passie, ambitie en talent binnen de autonome schoolorganisatie. We hebben doorlopend aandacht voor onderwijskwaliteit. In het document ‘Zicht op Onderwijskwaliteit’ beschrijven de scholen concreet hoe ze geformuleerde doelstellingen willen bereiken. Er is met behulp van dit document doorlopend oog voor lopende processen en indien nodig wordt tijdig bijgestuurd. We zijn proactief en alert ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs. Bij alles wat we doen vragen we ons af: Wat draagt dit bij aan de ontwikkeling van het kind?

Op onze scholen staat de inhoud centraal en is de administratie ondersteunend aan het lesgeven. Het motto op onze scholen is: ‘Beter met minder‘. Om dit motto te kunnen realiseren is het beleidsstuk ‘Onderwijskundig leiderschap’ de afgesproken standaard en zeggen wij: ‘Zo werken wij!’ om daadwerkelijk efficiënter en kwalitatief goed onderwijs te kunnen leveren en om te kunnen werken vanuit een bepaalde vanzelfsprekendheid. Op onze scholen vertrouwen we op de aanwezige deskundigheid en doen we wat nodig is om optimale afstemming te realiseren. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.