Koersplan 2023-2027

Het Koersplan 2023-2027 is een richtinggevend document voor de scholen en het bestuur van Stichting PrimAH. Waar staan we nu en waar willen we over vier jaar staan? We hebben onze ambities vertaald naar een viertal speerpunten, elk uitgewerkt in meetbare doelen voor de scholen.

Door deze gezamenlijke koers te kiezen, zullen de scholen erin slagen de leerlingen het beste te bieden dat mogelijk is. Elke dag weer. Samen werken we aan PrimAH onderwijs!