Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van stichting PrimAH functioneert als de intern toezichthouder op de organisatie en heeft vier kerntaken:

  • De Raad van Toezicht houdt formeel toezicht en doet dat onder andere door het uitoefenen van het goedkeuringsrecht op de begroting en jaarrekening.
  • De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever.
  • De Raad van Toezicht functioneert als gesprekspartner voor de directeur-bestuurder, daar waar het gaat over strategische en beleidsmatige onderwerpen en is daarmee ook adviseur.
  • De Raad van Toezicht oriënteert zich zowel intern (binnen de stichting) als extern (in de samenleving) om op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen die daar gaande zijn.

Taken en verantwoordelijkheden van Raad van Toezicht en directeur-bestuurder zijn helder gescheiden.

 

Leden raad van toezicht

Fons Disch
Voorzitter
Karin Weening
Lid
Albert Noord
Lid
Heleen Kamphuijs
Lid

Bob Bergsma
Lid