Directeur-bestuurder

Het bevoegd gezag wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Hij geeft leiding aan de gehele organisatie van de stichting. In het reglement CvB zijn taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder vastgelegd.

Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt de scholen van Stichting PrimAH. De scholen, maar ook ouders kunnen er terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat kan zijn over aanschaf van lesmateriaal, meubilair of computers, maar ook over inzet van personeel, over scholing, over de huisvesting of de schoonmaak, over buitenschoolse opvang etc.

Medewerkers Stafbureau

 

Jeroen Kleyberg
Directeur-bestuurder
Henk Hofstee
Beleidsmedewerker
P&O
Gea Linker
Beleidsmedewerker
financiën en huisvesting
Janet Buissink
Bestuurssecretaris