Strategisch beleid

In het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 beschrijven we ons strategisch beleid voor de planperiode 2019-2023. In dit plan staan onze missie en visie en onze strategie. We formuleren onze doelen in de vorm van ambities. Het bestuur, de staf, de Raad van Toezicht en de GMR hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van dit Strategisch Beleid.

Klik hier om het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 in te zien